Apide Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Apide Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Apide Vietnam

We help our clients reach their full potential by digitalizing their business. Using the latest technologies we bring your idea to life.

Every company in every industry will be affected by the digitalization meta-trend. Top teams must lead the charge by building the right capabilities to remain relevant in the digitalized environment. 

At Apide we design and implement digital tools and workflows every day. We help our clients in telecommunication, market research, healthcare, and marketing stay on top of their game.