Appman Co Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Appman Co Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Appman Co Ltd

    AppMan was founded in year 2011 as a team of passionate app developers. We started to build apps for insurance and we learned how our technology can help the industry.

    Today, AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.


We believe technology helps Insurance to be easier to understand,

easier to access and more affordable. More lives are covered.