Apps Cyclone chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Apps Cyclone, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Apps Cyclone

Apps Cyclone là một Công ty sản xuất phần mềm được thành lập vào năm 2013. Với mục đích tạo ra những sản phẩm công nghệ nhằm nâng cao đời sống con người, Apps Cyclone cùng với các đối tác trên toàn cầu đã và đang xây dựng hàng trăm phần mềm trên nền tảng Web, iOS và Android cho thị trường Thế giới như Singapore, Úc, Mỹ, Anh, …

Apps Cyclone Tuyển dụng

Thực Tập Sinh Tester

12/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian