ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

ATALINK – Cloud-based Procurement Management Solution-as-a-Service. With the platform to foster integrity, transparency, centered around the efficiency in management as the key motivation for client's success, we helps businesses increase value through unique capability to link and interact seamlessly with partners, with the market. Our large-scale, standardized database with diverse industries, categories and products provide outstanding strength for your business's procurement system, meeting the most harsh requirements at the state-of-the-art level.'

ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY Tuyển dụng

Developer Intern

26/02/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian