Back of the Bike Tours chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Back of the Bike Tours, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Back of the Bike Tours

Back of the Bike Tours is a motorbike Tour Ϲompany in Ho Ϲhi Minh city. We are driving the Foreigner around Ho Ϲhi Minh Ϲity on the Motorbike to experience the Vietnamese culture, people ɑnd try Vietnamese Food.