Berlin Love Vietnam Company Limited

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Berlin Love Vietnam Company Limited chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Berlin Love Vietnam Company Limited, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Berlin Love Vietnam Company Limited

#bamboovision

The mission of BambooVision is to create sustainable and environmentally safe products through the cultivation of bamboo. We believe bamboo is an underutilized natural resource that can replace many of the world's products that are harmful to our ecosystem. Our team is dedicated to changing how people think about using everyday products and how these products affect our world.