BEYOND BORDERS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của BEYOND BORDERS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu BEYOND BORDERS

We are a start-up company located in Japan (Shinjuku), Malaysia (Kuala Lumpur), providing safety and comfort to overseas real-estate transactions. Our main businesses are to support the purchasing and selling Japanese and foreign properties as well as develop an international real estate portal site. We are now expanding our business to East Asian countries and trying to find a competent Sales Intern and Media Intern in Hanoi.