BHAYA GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của BHAYA GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu BHAYA GROUP

Bhaya Group is the leading and most reputable cruise operator in Vietnam’s Halong Bay – a UNESCO World Heritage site. Established in 2007, the pioneering group operates three brands of cruises, Bhaya Classic, Legend Halong and The Au Co. Bhaya Group runs 17 overnight cruises in the Gulf of Tonkin with the majority of passengers coming from Australia, USA, UK, Japan, Germany, New Zealand, Canada, France, and Spain, carrying almost 75,000 passengers in 2015. The company is committed to preserving the beauty of the Gulf of Tonkin for future generations by minimising its impact on the local environment, operating under the concept of sustainable tourism, and supporting local communities.