Bila - Đọc để trưởng thành

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Bila - Đọc để trưởng thành chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Bila - Đọc để trưởng thành, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Bila - Đọc để trưởng thành

Bila - Đọc để trường thành là dự án cộng đồng về sách và truyền cảm hứng cho người trẻ. Bila hướng tới sứ mệnh cùng bạn trẻ đọc sách, áp dụng những điều đã học vào cuộc sống và lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Ra đời từ tháng 11 năm 2019, đến nay, dự án đã xây dựng được hệ thống các kênh truyền thông:

  • Fanpage: https://www.facebook.com/bila.docdetruongthanh/
  • Group: https://bit.ly/bilagroup
  • Website: https://bila.vn/
  • Youtube: https://bit.ly/bilachannel
  • Instagram: https://www.instagram.com/bila.docdetruongthanh/

Bila - Đọc để trưởng thành Tuyển dụng