Bizzer chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Bizzer, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Bizzer

Quĩ đầu tư Bizzer Funds hoạt động trong lĩnh vực blockchain, hiện đang triển khai các dự án Edutech (công nghệ giáo dục trực tuyến và di động) và E-Commerce (thương mại điện tử).