Blue Ocean Communication - Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Đại Dương Xanh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Blue Ocean Communication - Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Đại Dương Xanh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Blue Ocean Communication - Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Đại Dương Xanh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Blue Ocean Communication - Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Đại Dương Xanh

BLUE Ocean is a group of companies that mainly involves in Media / Entertainment Industry. This Group provides a wide range of products & services relating to advertising, producing telecast & communication such as:

 Media booking agency.

 Seeking sponsors and selling advertising duration for some television programs which are produced by BOC

 Marketing/PR/Event planning & execution.

 Producing Telecast (include TV report; gameshow; talkshow; reality show.....) and Telefilm.

 Creating & producing TVC (TV commercial)

 Copyright. Blue Ocean’s client is including local / international Marketing/Media Agents and many other clients that need to advertise their product or service on television, billboard and many another medium such as newspaper, magazine, webnews...