BMS Consulting Agency chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của BMS Consulting Agency, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu BMS Consulting Agency

BMS là một team agency mới, chủ yếu phát triển theo hướng full-media content, với sản phẩm là gói always-on-content cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, team cũng triển khai gói phòng Marketing thuê ngoài. Team có thể mạnh là bao gồm Design - Marketing - PhotoStudio để chủ động được về mặt visual.