BodiData Inc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của BodiData Inc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu BodiData Inc

At BodiData, Inc. we believe that massive quantities of body dimension data can create transformational insights that will benefit multiple social and commercial verticals including apparel, health, wellness, direct marketing, and more. 


BodiData, Inc.’s. Global data platform of over 1 million body measurements is orders of magnitude larger than any other body dimension database. BodiData, Inc. will acquire massive amounts of body data using its newly developed, patented, handheld scanner technology that is the only handheld technology capable of acquiring body dimensions while a person is fully clothed.