BOLLORÉ LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

BOLLORÉ LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của BOLLORÉ LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu BOLLORÉ LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED

Bolloré Logistics is a global leader in international transport & logistics. Constantly adapting to its customers' changing needs, the company has enriched its expertise to become a tier-one supply chain partner and one of the top 10 transport and logistics companies in the world with the largest integrated logistics network in Africa.