TopCV sẽ tiền hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

Bright Future Co.,ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Bright Future Co.,ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Bright Future Co.,ltd

Bright Future Pharmaceutical Laboratories Ltd. has manufactured reliable medical products to improve human health since 1993, and is the largest GMP certified pharmaceutical manufacturer in Hong Kong today. For decades, Bright Future has built strong business alliances and partnerships around the globe and advance its dedication "To provide medicines accessible to the public at affordable prices" via by its strong technical foundation and pharmaceutical excellence.

With its repaid expanding and tremendous growth, Bright Future has hired more than 5,000 professionals worldwide, nourishing a culture that values excellence, sincerity, and respect for people.