BSD SOLUTIONS CO., LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của BSD SOLUTIONS CO., LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu BSD SOLUTIONS CO., LTD

Với BSD

BSD cung cấp cho doanh nghiệp môi trường làm việc cộng tác mang tính hệ thống xuyên suốt trên mọi hoạt động và được vận hành trong môi trường công nghệ với những giải pháp cốt lõi của quản trị.

Giải pháp quản trị

Làm việc có hệ thống trong môi trường cộng tác sẽ là nền tảng để bạn tối ưu hóa mọi nguồn lực của doanh nghiệp. BSD cung cấp cho bạn các giải pháp nền tảng cho chuyển đối sổ của doanh nghiệp với ERP, CRM và BI hàng đầu trên thế giới của các tập đoàn phần mềm Oracle, Tableau và Microsoft

Đối tác chiến lược

Cùng với các đối tác là các tập đoàn phần mềm hàng đầu trên thế giới Tableau, Oracle, Microsoft, BSD mang đến cho doanh nghiệp nền tảng công nghệ, giải pháp an toàn và linh động, phương án quản trị đơn giản nhưng hiệu quả nhất.