Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Bưu điện tỉnh Bắc Ninh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Bưu điện tỉnh Bắc Ninh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

Bưu điện tỉnh Bắc Ninh là công ty trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông.