Capichi Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Capichi Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Capichi Vietnam

Phát triển và vận hành nền tảng FoodVlog, CRM cho ngành ẩm thực, dịch vụ giao hàng cho các nhà hàng cao cấp, IT Outsourcing