CARGOROWORLD NETWORKS VN CO LTD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CARGOROWORLD NETWORKS VN CO LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CARGOROWORLD NETWORKS VN CO LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CARGOROWORLD NETWORKS VN CO LTD

Founded in Korea 15 years ago, CARGOROWORLD NETWORKS is one of the leading companies in logistics field. Different from other logistics companies, we offer our valued customers both online and offline services. Online solutions will enhance customers’ brand image and connect them with their partners globally. Our experts with more than 25-year experience will connect you to your partners using our logistics solutions