CEVA Logistics Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CEVA Logistics Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CEVA Logistics Vietnam

CEVA Logistics makes business flow. As one of the world’s leading non-asset- based supply chain management companies, we design and implement industry-leading solutions in both freight management and contract logistics.

Over 41,000 dedicated employees, working in 17 regional clusters around the globe, deliver operational excellence - to provide viable answers to the most challenging supply chain questions.

CEVA applies its renowned operational expertise to provide best-in-class services across its integrated worldwide network, where our focus is equally on general business and the specialist needs of the automotive, consumer & retail, energy, healthcare, industrial & aerospace and technology sectors.