CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Established in 1993 with the ambition to become the leading trademark in Vietnam and the industry sector BEDDING AND PADDING, Everpia always considersto bring the best quality products to market with the band name: Everon, Artemis, Home Décor Everon, Everon curtains,... With anticipated growth and expansion within Vietnam, Everpia is looking for talented and passionate individuals to join our teams. If you’re looking for an exciting and dynamic career opportunity with unlimited growth, Everpia is the place for you!