CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KCTC VINA TẠI HÀ NỘI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KCTC VINA TẠI HÀ NỘI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KCTC VINA TẠI HÀ NỘI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KCTC VINA TẠI HÀ NỘI

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Bưu chính

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải