Chi nhánh công ty TNHH TM DV Chăn nuôi nông nghiệp Việt - Úc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Chi nhánh công ty TNHH TM DV Chăn nuôi nông nghiệp Việt - Úc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Chi nhánh công ty TNHH TM DV Chăn nuôi nông nghiệp Việt - Úc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Chi nhánh công ty TNHH TM DV Chăn nuôi nông nghiệp Việt - Úc

Công ty TNHH TM-DV Chăn nuôi Việt-Úc được thành lập vào tháng 9 năm 2015 nhằm kế thừa và phát huy những giá trị vốn có của Công ty tiềm thân Anh Khải Ký (since 2007). Công ty chúng tôi được công nhận là một trong những công ty hàng đầu trong cả nước về chăn nuôi, vỗ béo bò Úc và các động vật lấy thịt khác.