Chương trình Hỗ trợ du học

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Chương trình Hỗ trợ du học chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Chương trình Hỗ trợ du học, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Chương trình Hỗ trợ du học

Chương trình cộng đồng Hỗ trợ du học là một hạng mục thuộc đề tài nghiên cứu về giáo dục – việc làm do công ty cổ phần Inter GoGo Việt Nam chủ trì.

Chi tiết về Chương trình Hỗ trợ du học, mời xem tại: www.hotroduhoc.vn