CHUS.VN - văn phòng đại diện young-inh corporation tại TP.Hồ Chí Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CHUS.VN - văn phòng đại diện young-inh corporation tại TP.Hồ Chí Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CHUS.VN - văn phòng đại diện young-inh corporation tại TP.Hồ Chí Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CHUS.VN - văn phòng đại diện young-inh corporation tại TP.Hồ Chí Minh

* Established in 1989, Young-inh is the leading international trading

company in FERTIZER INDUSTRY and has served Vietnam market past 30 years.

* We have global offices - headquarter in Korea, Hanoi and HCMC offices in

Vietnam, offices in Hong Kong and China, representative staffs in Cambodia

and Myanmar, and agents in Philippines, Indonesia and Malaysia

* Our product coverage includes raw materials to produce NPK, premium NPK

products from Russia/Korea/Morocco/Saudi Arabia, specialty fertilizers

(water soluble, soil enhancer, potassium nitrate, etc)

CHUS.VN - văn phòng đại diện young-inh corporation tại TP.Hồ Chí Minh Tuyển dụng

Sales Executive (English Cv)

12/02/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian