CHUSVN CO., LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CHUSVN CO., LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CHUSVN CO., LTD

Vietnam is an amazing country.

CHUS is founded to share Vietnam's abundant treasures with the world!

"Authenticity and Diversity” is indeed the best words to describe the beauties of life in Vietnam. Every time we set our foot in a new town, we encounter fascinating local charms, handcrafts, authentic foods, and artworks. Simultaneously, thanks to cultural diversity, big cities are booming with international offerings including amazing artisan products with excellent craftsmanship.

There is so much more but left hidden.

Everyone should have easy access to such treasures. CHUS was founded with the mission to share Vietnamese treasures with our family and community. Our aspiration is to properly introduce these Vietnamese's hidden gems to the world.

CHUSVN CO., LTD Tuyển dụng

Content Writer

16/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian