CIBON TOOL VIETNAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CIBON TOOL VIETNAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CIBON TOOL VIETNAM

100% vốn Trung Quốc chuyên sản xuất dụng cụ cầm tay dùng trong công nghiệp.

CIBON TOOL VIETNAM Tuyển dụng

Kế Hoạch Sản Xuất

25/12/2020
Bắc Ninh
Toàn thời gian