Clemont chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Clemont, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Clemont

COMPANY INTRODUCTION

Korea headquarters founded in 2006. We target on developing systems and providing IT solutions to companies located in Vietnam. Our main strength is Development. Tool based on C#/ JAVA/ Jquery. Our big customers: LG, DAESANG, KM etc. More than 100 other than major customers and business partnerships. 

2. Korea headquarters 

1) Turnover: ~$2,500,000,000 (2017)

2) Number of employees: 25 

3) Main services

− ERP/SCM/WMS/MES/POS/Groupware

−  Software Outsourcing

−  IOT Development

−  Big Data / Business consulting

3. Vietnam Branch: Hanbisoft (http://hanbisoft.com/)

1) Established in 2018

2) Main services

− ERP/SCM/WMS/MES/POS/Groupware

−  Software Outsourcing

−  IOT Development

−  Business consulting

4. Major Benefits

- Reward for excellent developers (every year)

- Opportunities to work for Korea headquarters

- Vacations

- Special reward for long-term employees (3,5,10 years…)

- Support for self development expenses (English - Korean)

- Working hours: 9am - 6pm monday to friday; 9am to 12am Saturday

- Office: Nam Cường Buildings, đường Tố Hữu, Hà Đông.

***How to apply? > Send your CV to: lynn-ng@naver.com > Title email: position you apply for - your name > egs:' Hybrid App Developer - Diego Drogba' HANBISOFT invite you working with us!