Climax Sky chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Climax Sky, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Climax Sky Tuyển dụng

Back-end(Python)

16/10/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

C/C++ developer

16/10/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Lập trình Android, iOS

16/10/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian