Club Royale chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Club Royale, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Club Royale

CLUB ROYALE is an elegant and luxurious entertainment club located in the heart of Saigon, Ho Chi Minh City. Providing full range of entertainments namely: Slot Gaming, Executive Karaoke Rooms, Karaoke Lounge and Music Lounge. The Club started its operation since July 2004. Located on portion of the first and second floor of Renaissance Riverside Hotel Saigon, wholly owned by Saigon Riverside Hotel Company Limited and managed by Rose Wood Hotel Group - Hong Kong.

FACES Karaoke - Music Lounge - Live Band

Faces located on the first and second floor of the Club offers an open karaoke lounge, music bar, cigar cellar.

10 deluxe karaoke suites fully computerized karaoke and updated sound system; with over 80,000 latest International Karaoke Songs, including 42” Plasma TV with personalized Karaoke Jockey services.

Charming Public Relation Assistants were employed to assist the guests.

Operating hours: 19h00 – Mid night


Club Royale Tuyển dụng