CN Tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH The Magic Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CN Tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH The Magic Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CN Tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH The Magic Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CN Tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH The Magic Việt Nam

Công ty TNHH The Magic Việt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực siêu thị bán lẻ hàng hóa Minimart và Cafe shop.