Cơ Khí Hàng Hải chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cơ Khí Hàng Hải, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cơ Khí Hàng Hải

Thiết kế hệ thống đường ống, bồn bể, và các thiết bị dầu khí, ngoài ra còn lắp đặt