Conexus Vietnam Ltd Company

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Conexus Vietnam Ltd Company chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Conexus Vietnam Ltd Company, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Conexus Vietnam Ltd Company

-----

Conexus is the #1 education technology company in Norway and we are expanding our network to the whole world. In the last 15 years, Conexus has provided technical solutions and tools for educators and students to unveil new learning concepts that can help make “A better learning planet”.

To carry on the mission in Norway, Conexus desire to start new learning concepts in Asia starting with Singapore and Malaysia. We plan to go further in the future and spread our thoughts to people who would like to share the same ideas.

------

For more information, please follow the links below:

- Conexus Norway: https://conexus.net/

- Conexus Singapore: http://www.cxsinternational.com/