Công ty Bảo hiểm trực tuyến eBaohiem

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Bảo hiểm trực tuyến eBaohiem chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Bảo hiểm trực tuyến eBaohiem, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Bảo hiểm trực tuyến eBaohiem

Công ty Cổ phần tư vấn Bảo hiểm trực tuyến (eBaohiem) là nhà tư vấn giải pháp quản lý bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và doanh nghiệp.Thông qua 3 lĩnh vực kinh doanh chiến lược: Bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho gia đình, Dịch vụ bảo hiểm tích lũy đa dạng và tập trung vào ba yêu tối cốt lõi cho khách hàng : Bảo Vệ - Tiết kiệm – Đầu tư, Dịch vụ xây dựng bảo hiểm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.Hoạt động với vai trò là đơn vị tư vấn bảo hiểm trung gian, đại diện cho quyền lợi khách hàng để thu xếp chương trình bảo hiểm tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt khác cho Cá nhân và Doanh nghiệp như Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phúc lợi nhân viên, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ôtô, bảo hiểm du lịch ...

Nhờ việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam như Bảo Việt, Prevoir, PVI, Liberty, Bảo Minh… để cung cấp cho bạn sản phẩm theo tiêu chuẩn thị trường với chi phí cạnh tranh nhất và dịch vụ hoàn hảo.