Công ty BoldDots Tech chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty BoldDots Tech, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty BoldDots Tech

BoldDots is a passionate team with fully understanding of mobile and its technology trends. Working tirelessly with desire of taking new challenges and improving competitiveness capacity, we are proud to satisfy client expectations. We believe that clients’ success and commitment are our motivation of all BoldDots members.

We love to work in detail and create ingenious technology products which catching up with latest trends in the world. By ambition of giving the best values for society, we enhance everything in the finest way.