CÔNG TY CỔ PHẦN 84RACE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN 84RACE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN 84RACE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN 84RACE

84RACE là công ty startup về nền tảng công nghệ thể thao trực tuyến –

Virtual Race. Hoạt động trên nền tảng ứng dụng di động (application) và

website.