Công ty cổ phần Aika Đà Nẵng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Aika Đà Nẵng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Aika Đà Nẵng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Aika Đà Nẵng

Công ty cổ phần Aika Đà Nẵng có 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản. Hiện đang hoạt động lĩnh vực xử lý dữ liệu, chỉnh sửa hình ảnh cho các đối tác Nhật Bản.