Công ty cổ phần Aimenext

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Aimenext chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Aimenext, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Aimenext

AimeNext được thành lập vào ngày 30/10/2018.

Lĩnh vực kinh doanh chính của AimeNext là nghiên cứu và phát triển công nghệ AI, một công nghệ tiên tiến trên thị trường công nghệ thông tin hiện nay.

Công ty cổ phần Aimenext Tuyển dụng

Quản Lý Sản Phẩm

31/03/2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Ai Fresher Developer

27/03/2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Ai Junior Engineer

26/03/2021
Hà Nội
Toàn thời gian