CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Asiatech Việt Nam hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau bao gồm: bán buôn máy móc, phụ tùng thiết bị y tế; tư vấn quản lý; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (chi tiết: dụng cụ y tế, mỹ phầm, nước hóa);...

CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM Tuyển dụng