CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE Tuyển dụng

Quản lý cửa hàng

31/12/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

NHÂN VIÊN KHO

28/12/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

30/11/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

CỬA HÀNG TRƯỞNG

13/11/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Kế Toán Bán Hàng

10/11/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian