Công Ty Cổ Phần Bách Hưng Sinh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Bách Hưng Sinh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Bách Hưng Sinh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Bách Hưng Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HƯNG SINH

Với tiêu chí đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu, mục tiêu đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, chú trọng phát triển văn hóa cộng đồng nhằm mang lại môi trường làm việc nhân văn theo xu hướng nhân văn của thế giới. Công Ty CP Bách Hưng Sinh cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội như: 

- Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

- Ưu tiên lợi ích cộng đồng lên trước mục tiêu lợi nhuận.

- Phát triển văn hóa doanh nghiệp theo xu hướng bình đẳng, nhân quyền.

- Thu hẹp khoảng cách nhân viên và lãnh đạo.

- Khuyến khích sáng kiến trong sản xuất.

- Bảo vệ môi trường.

- Chống tham nhũng, tiêu cực.