Công ty cổ phần BEEDU chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần BEEDU, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần BEEDU

Hệ thống giáo dục Beedu thuộc Beedu.,JSC.

Chúng tôi làm việc cũ (giáo dục) bằng cách mới, bằng cách sáng tạo ra một môi trường, một cách dạy học mới để mang đến tối đa lợi ích cho người học.

Hiện chúng tôi đang hoạt động cụ thể hai dự án:

1. Viết sách cho nhà xuất bản ĐHQGHN

2. Dự án dạy "học đơn giản".