Công ty cổ phần Beedu chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Beedu, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Beedu

 Hệ thống giáo dục Beedu thuộc Beedu., JSC

   Chúng tôi làm việc cũ (Giáo dục) bằng cách mới.

Hiện tại Beedu đang làm hai mảng:

   1. Dạy học theo phương pháp mới

   2. Thiết kế sách cho Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia HN.