Công ty cổ phần BNF Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần BNF Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần BNF Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần BNF Việt Nam

Công ty chuyên về sản xuất các loại dây thiếc hàn, thanh thiếc hàn không chì chất lượng cao cung cấp cho các công ty điện tử như Samsung, LG.......