Công ty cổ phần Brics Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Brics Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Brics Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Brics Việt Nam

Công ty cổ phần BRICS Việt nam là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty đang xúc tiến phát triển "Dự án Bảo hiểm hóa toàn dân" với công nghệ Bảo hiểm di động đầu tiên tại Việt Nam (đón đầu xu thế thời đại 4.0).. Tôn chỉ hoạt động vì sự hài lòng và niềm tin yêu của khách hàng. Brics đã, đang và sẽ mãi đem đến cuộc sống bình an tốt đẹp cho mọi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. BRICSsẽ phấn đấu trở thành đối tác và phát triển hệ thống kinh doanh nhằm hiện thực hóa cơ hội phát triển vững mạnh nhất Tại VN.