Công ty Cổ phần cảng Quảng Nin

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần cảng Quảng Nin chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần cảng Quảng Nin, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần cảng Quảng Nin Tuyển dụng

Thủy thủ Tàu biển

23/12/2020
Quảng Ninh
Toàn thời gian

Công Nhân Bốc Xếp

23/12/2020
Quảng Ninh
Toàn thời gian