Công ty Cổ phần Cao su hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Cao su hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Cao su hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Cao su hà Nội

Chính sách chất lượng của Harco
Vì lợi ích của khách hàng, Công ty và người lao động. Chúng tôi cam kết:
1. Không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
2. Thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3. Tạo mọi điều kiện để người lao động được tham gia quá trình đào tạo, cải tiến liên tục nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập.