Công ty cổ phần CF Group

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần CF Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần CF Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần CF Group

Năm 2019, công ty Cổ phần Đầu tư An Chi được đổi tên thành công ty Cổ phần CF Group để phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

CF Group – Slogan là “Keep Cargo Flowing”

Công ty CF Group cùng các công ty thành viên, chuyên sâu trong một số lĩnh vực như: Thiết kế chế tạo thiết bị xếp dỡ cho cảng biển; Thiết kế chế tạo thiết bị xếp dỡ tự động hoá trong kho, xưởng, các dịch vụ Logistics, vận hành cảng biển; Thương mại, Sản xuất,...

Công ty cổ phần CF Group Tuyển dụng