CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 lấy tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom. Năm 2011, Công ty đã tiến hành đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (theo Giấy phép số 30/GPĐC-UBCK ngày 6/5/2011) và chuyển trụ sở chính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội (theo Giấy phép số 40/GPĐC-UBCK ngày 05/7/2011). Năm 2014, Công ty đã tiến hành đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (theo Giấy phép số 09/GPĐC-UBCK ngày 21/5/2014 Ngày 15/01/2015, IBSC nhận được Quyết định 03/GPĐC-UBCK ngày 14/01/2015 về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán IB số 70/UBCK-GP ngày 10/12/2007 Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 29 tháng 12 năm 2009 theo Quyết định số 1036/QĐ-SGDHN ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hoạt động chính của Công ty bao gồm Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán. IBSC là một trong số ít các công ty chứng kho