Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC làm việc trên lĩnh vực chứng nhận sự phù hợp (conformity assessement). Khách hàng của chúng tôi là những đơn vị mong muốn được chứng minh rằng, sản phẩm, dịch vụ của họ phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn. Hoạt động này là tự nguyện, nhưng nếu có yêu cầu của pháp luật thì bắt buộc. IQC đang thực hiện ba mảng chính của chứng nhận sự phù hợp: thử nghiệm, chứng nhận và giám định.